Sapa – Aluminiumparti 2050, dörrblad utan bruten köldbrygga

Automatisk entreskjutdörr

Sapa Entréskjutdörr 2050 med automatik bygger på en stabil grundkonstruktion med möjlighet till flera olika funktioner. Systemet är uppbyggt på oisolerade aluminiumprofiler med profildjup på 50 mm.

Produktinformation

Dörren kan förses med automatik från en stor mängd olika tillverkare och erbjuder därmed flexibilitet i anpassning till verksamhetens specifika krav och behov. Automatik är att föredra i starkt trafikerade entrélösningar då tillgängligheten blir bättre och smidigare. För en bra komfort är en vindsluss ofta nödvändig.

De fasta partierna kan utföras i system 3050 eller 3074.

Kontakta en säljare

Leif Andersson
Leif Andersson
Försäljningschef
0662-51 21 07
Peter Jennerfors
Peter Jennerfors
Teknisk chef
0934-202 45
Jonny Englund
Jonny Englund
Säljare
0662-51 21 09
Thord Mattebo
Thord Mattebo
Säljare
0662-51 21 06
Kopierades!