Aluminiumfönster 1050 oisolerat fönstersystem

Oisolerat inåtgående fönster

Sapa Fönster 1050 är ett oisolerat fönstersystem för inåtgående eller fasta fönster. Systemet passar bra för interiöra fönster eller på ställen utan krav på isolering. Profildjupet är 50 mm och beslagningen kan göras som sido- under- eller överhängt alternativt undersidohängt.

Produktinformation

Oisolerade aluminiumprofiler för inåtgående fönster. Profildjupet är 50 mm.

  • Utföranden. Som singelfönster och som parti i kombination med öppningsbart och fast
  • Beslag. Sido- under- eller överhängt alternativt undersidohängt
Kopierades!