Aluminiumfönster 1050 oisolerat fönstersystem

Oisolerat inåtgående fönster

Sapa Fönster 1050 är ett oisolerat fönstersystem för inåtgående eller fasta fönster. Systemet passar bra för interiöra fönster eller på ställen utan krav på isolering. Profildjupet är 50 mm och beslagningen kan göras som sido- under- eller överhängt alternativt undersidohängt.

Produktinformation

Oisolerade aluminiumprofiler för inåtgående fönster. Profildjupet är 50 mm.

  • Utföranden. Som singelfönster och som parti i kombination med öppningsbart och fast
  • Beslag. Sido- under- eller överhängt alternativt undersidohängt

Kontakta en säljare

Pelle Westerlund
Pelle Westerlund
Säljare
0662-51 21 01
Leif Andersson
Leif Andersson
Försäljningschef
0662-51 21 07
Daniel Sjödin
Daniel Sjödin
Säljare
0662-51 21 16
Kopierades!